dinsdag 19 april 2011

dinsdag 19 april anti-pestdag


Het was vandaag de anti-pestdag in Nederland, op veel scholen werd er extra aandacht besteed aan het probleem pesten en de oplossingen daarvoor.
Vandaag hebben wij ook in de kleutergroep extra aandacht besteed aan het pesten/plagen en wat dat is.
Juf Petra las een prentenboek voor: Kleine raaf vliegt naar de maan.
In dit prentenboek gaat het over kleine raaf die geplaagd wordt door de andere raven. Ze zeggen tegen hem: "je mag alleen met ons meespelen als je eerst naar de maan vliegt!". Zo plagen de andere raven Kleine raaf. Maar de kleine vogel is niet bang en vliegt ervandoor, helemaal naar die verre, verre maan.
Tijdens en na dit verhaal is er gesproken over: Wat is pesten?, Hoe los je het op? en Is pesten leuk?

"s middags is het verhaal van Kosje herhaald: dit is een verhaal wat staat in onze methode Goed gedaan, die wij twee-wekelijks behandelen. Dit verhaal was eerder dit schooljaar al een keer voorgelezen, dat verhaal ging ook over pesten en hoe los je dit op.

Geen opmerkingen: