vrijdag 26 april 2013

Koningsontbijt en koningsspelen

Vrijdag 26 april kregen wij het koningsontbijt op school.
Na het ontbijt gingen we de openingsdans doen van kinderen voor kinderen "bewegen is gezond"
Daarna begonnen we met de spelletjes (dit deden we binnen): blikgooien, stoelendans met accordeon, kruiwagenrace, sjoelen, loopklossenrace, sjoelen, bouw de hoogste toren van kapla en ballon overbrengen.
Juf Petra kwam ook nog schminken voor degene die dat leuk vonden.

Het was een erg leuke dag, de kinderen hebben genoten.
Alle kinderen kregen nog een mooie medaille van gemeente Lingewaal en een spelletjesdiploma.

donderdag 25 april 2013

Uitreiking beker troonswisseling

Donderdagmorgen 25 april kwam dhr van Sambeek van Gemeente Lingewaal bekers uitreiken ter ere van de troonswisseling op 30 april 2013.

Bedankt voor deze mooie beker, als aandenken aan de troonswisseling op 30 april 2013.

dinsdag 23 april 2013

Excursie Hofje van van Aerden in Leerdam

Dinsdagmorgen 23 april gingen wij naar een museum in Leerdam.
We begonnen met een prentenboek over Karel de Hofjeshuiskat. Karel vertelde over tante Maria die het hofje van van Aerden heeft laten bouwen. In dat hofje mochten vroeger arme oude dames wonen.
We hebben veel gezien: waar de dames hebben gewoond,de wc, de keuken, de regentenkamer. We mochten ook in de tuin kijken.
We kregen drinken en een koekje en we mochten een tekening maken n.a v ons bezoek.

Bedankt Karel de Hofjeshuiskat voor de leuke rondleiding.

Aardappels poten in de moestuin

Dinsdagmiddag 23 april gingen wij in groepjes naar de Moesie-moestuin.
Wij gingen aardappels poten, Rens van aardapppelboerderij van der Giessen ging ons het een en ander vertellen en helpen met het poten van de aardappels. Hij had ook de pootaardappels meegenomen.
Alle kinderen hebben een aardappel gepoot.
Nu wachten totdat de aardappels groeien en wij ze kunnen rooien.
Dan maken we er chips of frietjes van.


maandag 22 april 2013

Nationale sportweek

Maandag 22 april hebben de kinderen van groep 1 en 2 gymles gehad op het schoolplein.
Het is deze week Nationale Sportweek en de Gelderse

Sportfederatie kwam daarom gymles geven op het plein.
Er was eerst een inleidend verhaal n.a.v een prentenboek "Het vogeltje dat te ver vloog"en daarna mochten de kinderen heerlijk bewegen.