vrijdag 26 april 2013

Koningsontbijt en koningsspelen

Vrijdag 26 april kregen wij het koningsontbijt op school.
Na het ontbijt gingen we de openingsdans doen van kinderen voor kinderen "bewegen is gezond"
Daarna begonnen we met de spelletjes (dit deden we binnen): blikgooien, stoelendans met accordeon, kruiwagenrace, sjoelen, loopklossenrace, sjoelen, bouw de hoogste toren van kapla en ballon overbrengen.
Juf Petra kwam ook nog schminken voor degene die dat leuk vonden.

Het was een erg leuke dag, de kinderen hebben genoten.
Alle kinderen kregen nog een mooie medaille van gemeente Lingewaal en een spelletjesdiploma.

Geen opmerkingen: