dinsdag 3 november 2015

Rekenles met kastanjes

Meester Friso begon met een cijfer-gedichtje.
Daarna gaan de kinderen de cijfers benoemen.
Vervolgens gaat het blad rond en schrijft iedereen het cijfer 1x na op het cijferblad.Met kastanjes (10 kastanjes per getal) de getallen na leggen in tweetallen.

Meester Friso legt het spel uit.


Spel dief.
10 kastanjes op tafel, de dief (het kind met de hoed op) steelt er …? Hoeveel liggen er dan nog op tafel?
Dit was spannend!
Er liggen 10 kastanjes op de tafel

de dief (zoey) pakt er 4 weg

Hugo heeft geteld en het goede antwoord gegeven

Nu mag Hugo de dief zijn

Bedankt meester Friso voor de leuke rekenles!
Geen opmerkingen: