donderdag 24 maart 2016

Paasviering donderdag 24 maart

Vanmiddag hebben wij het paasverhaal gehoord van juf Eline, het verhaal waar het onderstaande lied over gaat. Dit lied hebben wij (kinderen van groep 1 t/m 4) gezongen tijdens onze paasviering.

1. Twee vrouwen zijn op weg gegaan.
Naar ’t graf waar Jezus lag.
De steen was weg. Zijn plek was leeg.
Want hij is opgestaan.

Refrein:
‘t Is Pasen. ’t Is Pasen.
Halleluja. Halleluja.
't Is Pasen. 't Is Pasen.
Dit lied klinkt overal.
Dit lied klinkt overal.

2. Een engel sprak de vrouwen aan:
‘Je hoeft niet bang te zijn.
Kijk zelf maar rond. Hij is hier niet.
Want hij is opgestaan.’

Refrein
‘t Is Pasen. ’t Is Pasen.
Halleluja. Halleluja.
't Is Pasen. 't Is Pasen.
Dit lied klinkt overal.
Dit lied klinkt overal.
Geen opmerkingen: